19Nx

 

49֐w̑I茠

19N41314iyj@ꏊFYA[i

 

qjqlr

 

Ɣn

݂

n

s_

S_

v

Lr@W@@i2j

4.500

0.500

4.550

8.800

3.250

2.000

23.600

 

qqćr6ʁ^8

 

n

iႢ

ϑ

v

@K@ @@i4j

10.250

7.750

9.950

10.400

38.350

t@߁@@i2j

8.250

2.750

6.200

6.750

23.950

J@ސD i1j

11.900

4.550

11.100

10.800

38.350

 

 

57񐼓{w̑I茠

19N51213iyj@ꏊFOdcTA[i

 

qjqlr

 

Ɣn

݂

n

s_

S_

v

Lr@W@@i2j

6.250

2.000

3.250

10.700

4.600

5.500

32.300

 

qqćr9ʁ^10ʒ

 

n

iႢ

ϑ

v

@K@ @@i4j

9.400

7.450

9.600

10.850

37.300

t@߁@@i2j

7.500

0.950

7.150

5.800

21.400

J@ސD i1j

12.200

7.800

9.150

12.200

41.350

rc@Јȁ@@i1j

7.400

0.650

7.000

5.400

20.450

@ށ@@i1j

7.950

0.950

6.150

6.250

21.300

 

 

61S{w̑I茠

19N9151617iyj@ꏊFkBs̈

 

qqlr

 

n

iႢ

ϑ

v

@K@ @@i4j

9.900

8.900

9.800

8.900

37.500

J@ސD i1j

11.500

9.750

10.900

10.300

42.450

 

 

39֐w̑VlI茠

19N11910i॓yj@ꏊFPHs̈

 

qqlr

 

n

iႢ

ϑ

v

t@߁@@i2j

8.900

1.750

8.600

6.650

25.900